racó del professorat >

Sobre els drets dels infants

Els drets de la infància són drets que posseeixen els nens, nenes i adolescents, per la simple raó de néixer. Són inalienables, irrenunciables, innats i imprescindibles per a una bona infància, per tant són obligatoris. Aquests drets es troben recollits a:La Convenció sobre els drets de l’Infant. Aquests drets estan traduïts a tots els idiomes per tal que tothom els pugui comprendre.

Declaració Universal dels drets dels infants

Aquí teniu de forma resumida i senzilla la Declaració Universal dels drets dels infants, de Nacions Unides 1959.

La Convenció dels drets dels infants

Per protegir els drets de tots els nens, nenes i adolescents les Nacions Unides van redactar un acord internacional anomenat Convenció sobre els Drets dels Infants. La Convenció fou aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989. Aquesta Convenció reconeix, per primera vegada en una llei internacional, l’infant com a subjecte de drets, com una persona capaç d’aportar a la societat i defensar els seus drets, i no només com a objecte de protecció.

Pacte per a la infància a Catalunya

El 19 de juliol del 2013 es va signar el Pacte per a la infància a Catalunya, que està orientat a impulsar polítiques integrals que tinguin en compte la perspectiva dels infants i adolescents.

 

Situació actual dels drets dels infants a Catalunya

L’Anàlisi sobre la situació dels drets dels Infants estudia la situació de la infància i l’adolescència a Catalunya a dia d’avui i pren com a marc de referència els drets reconeguts a la Convenció sobre els Drets de l’Infant de les Nacions Unides (CDI).