el premi >

Temàtica 2016 – 2017

La temàtica proposada per aquest curs 2016-17 és EL JOC. JUGUEM PER CRÉIXER.

La vida infantil no pot entendre’s sense el joc perquè el joc és un element clau en el desenvolupament físic, social, intel·lectual i afectiu de qualsevol infant.

Però… A què juguem? Juguem sols o amb algú? Juguem només per guanyar i ens enfadem quan no és així? Ocupen les pantalles bona part del nostre temps de joc? A què jugaven els nostres avis? Tenim prou espais públics per al joc?

La Declaració Universal dels Drets de la Infància reconeix el joc com un dret fonamental, però hi ha situacions i circumstàncies que fan que això no sigui possible.

En el joc es reflecteixen idees i valors, però també contravalors, prejudicis i estereotips.

Igualment, el joc no és una activitat exclusiva dels infants. Com deia l’escriptor irlandès George Bernard Shaw, “no deixem de jugar perquè envellim, sinó que envellim perquè deixem de jugar”.